Relaties : Onze Essenti le Behoeftes

Relaties : Onze Essenti le Behoeftes

Description

In Relaties: Onze Essentiële Behoeftes worden de kern-archetypes voorgesteld die correleren met hoe we de essentiële behoeftes van elke Ziel kunnen begrijpen in de context van de relaties die ze met anderen over het algemeen, en haar intieme anderen in het bijzonder vormt. Het allereerste hoofdstuk biedt een astrologisch paradigma dat diepgaand moet worden begrepen om de inherente architectuur in het bewustzijn van al onze Zielen te kunnen begrijpen, die als het fundament dient waarop de basale essentiële behoeftes voor elke Ziel bestaan.De aard en functie van Venus, de aard en functie van Mars, de relatie tussen Pluto, de Ziel en haar lagere octaaf Mars, en de gefaseerde relatie van Mars en Venus worden allemaal intens besproken en voorgelegd om het meer volwaardige beeld te kunnen begrijpen van de essentiële behoeftes die de Ziel heeft in de relaties die ze vormt. De tekens waar zowel Mars als Venus in staan worden ook voorgelegd om dit begrip te verdiepen.De kern- of oer-evolutionaire oorzaak of intentie voor de relatie van de Ziel met een andere Ziel wordt vervolgens in het hoofdstuk, Pluto in de Composiet besproken. Dit correleert met twee Zielen die in een relatie samenkomen, die symboliseert waar de Zielen samen zijn geweest, wat zowel de kern-evolutionaire behoeftes en intenties voorafgaand aan het huidige leven zijn, als de huidige evolutionaire levenslessen voor die twee Zielen, die in hun relatie verder kunnen worden ontwikkeld. Pluto wordt in dit hoofdstuk in elk huis en teken met haar corresponderende polariteit in elk van de natuurlijke evolutionaire stadia van ontwikkeling: de consensus, geïndividueerde en spirituele evolutie-stadia, besproken.En tenslotte gaat het laatste hoofdstuk over de evolutionaire reis van een paar samen, dat zich op alle in dit boek besproken kern-archetypes richt.Dit boek wordt op een extract uit mijn vaders tweede deel van Pluto: De Evolutionaire Reis van de Ziel gebaseerd. Er zijn specifieke hoofdstukken in dat veelomvattende boek voor de doeleinden van dit boek uitgekozen om ons de kern-behoeftes en essentiële behoeftes te helpen begrijpen, die we allemaal in de relaties die we vormen, hebben.

Similar Books

ISBN 10: 0762494344
ISBN 13: 9780762494347

25 Apr 2019
Robb Pearlman

ISBN 10: 1647397197
ISBN 13: 9781647397197

25 Aug 2020
Sophia Godkin

ISBN 10: 0486836738
ISBN 13: 9780486836737

31 Oct 2019
Teresa Goodridge

ISBN 10: 8867323385
ISBN 13: 9788867323388

10 Jun 2021
Moleskine

ISBN 10: 1631407287
ISBN 13: 9781631407284

07 Feb 2020
Alan Robert

ISBN 10: 1783706341
ISBN 13: 9781783706341

18 Nov 2016
Kathy Willis

ISBN 10: 1612436862
ISBN 13: 9781612436869

15 Dec 2016
Melanie Martinez

ISBN 10: 1441331263
ISBN 13: 9781441331267

01 Jun 2019
Inc Peter Pauper Press

ISBN 10: 8883701151
ISBN 13: 9788883701153

10 Jun 2021

ISBN 10: 0711262209
ISBN 13: 9780711262201

15 Jun 2021
Royal Horticultural Society

ISBN 10: 0486804011
ISBN 13: 9780486804019

25 Sep 2015
Dot Barlowe

ISBN 10: 0723256837
ISBN 13: 9780723256830

05 Jan 2006
Beatrix Potter